List of friends who support our project

FAIRWEAVE IMPACT.jpg

Name in English

Reiko Ebato 

NANAKO DAIO

Saki Moriyama

Shigeru

SAKI TSUTSUI

ayako iida

kenzou onoda

REIKO N.

Yoko

Sumiko Suzuki

Yoko Kawaguchi

MARI ISHIBASHI

Wakana MORITA

Shige

AKINORI KUMAMOTO

Makiko Uchitani

S.EMIKO

NAOKI KUROIWA

KEIZO SHINOZUKA

Ichiro Uekusa

Mika Aoki

Kyoko Yamazaki

Juno

Saki Kumezawa

Satoshi K

maya imano

Junichiro Otsuki

Marie

Gabriela Davenport

YUkiko Tsutsui

KAITO MIWA

Masao KURODA / Zhimei Cai

Kazuki Hashimoto

Yoshitaka Taniwaki(Waki)

Gabriela Davenport